Ogłoszenie o konkursie ofert konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce” w 2016 r.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego

 

 

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 26 lipca 2016 r.

zmieniające rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego zmieniające zmieniające rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolski

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 22 lipca 2016 r.

Program Priorytetowy „Jawor" Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Informujemy, iż w dniu 1 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Krakowie zatwierdziła Program Priorytetowy „Jawor" Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych.

APAP - Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych

Głównym celem projektu jest umożliwienie 300 os. w wieku 15-29 lat, zamieszkującym woj. małopolskie, należącym do kategorii biernych zawodowo NEET nabycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz zniwelowanie deficytów w zakresie motywacji i kompetencji społecznych kluczowych w efekcie udziału w kompleksowym zindywidualizowanym wsparciu doradczo-kwalifikacyjno-kompetencyjnym.

 

Szczegółowe informacje na stronie projektu pod adresem http://www.gdp-krakow.pl/projekty/apap/

 

Strony

Subscribe to Powiat Proszowicki RSS