Ogłoszenie o konkursie ofert dla wyboru realizatorów/realizatora programu zdrowotnego pn. „Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce” w 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert dla wyboru realizatorów/realizatora programu zdrowotnego pn. „Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce” w 2017 r.

 

I.    Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora/realizatorów „Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce" w 2017 roku na terenie Powiatu Proszowickiego , zwanego dalej „Programem”.

 

II. Rodzaj zadania

Podpisano umowę na odbudowę drogi powiatowej Ostrów – gr. woj. Gunów

W dniu 25 maja 2017 r. w Powiat proszowicki podpisał umowę z Wykonawcą zadania pn. Odbudowa drogi powiatowej nr 1258K w miejscowości Kadzice w km 1+543 – 2+188, oraz w km 2+309 – 2+509.

Wartość zadania 332 623,86 zł, z czego 80% wartości stanowią środki pozyskane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Przewidywany termin zakończenia robót to 31.07.2017 r.

Strony

Subscribe to Powiat Proszowicki RSS