Zmiana ustawy Prawo budowlane

28 czerwca weszła w życie zmiana ustawy Prawo budowlane. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany.

 

Rezygnacja z pozwolenia na budowę i przebudowę domu jednorodzinnego.

Zamiast dotychczasowego pozwolenia będzie wymagane dostarczenie zgłoszenia budowy wraz z projektem budowlanym i dokumentami wymaganymi w trybie pozwolenia na budowę dla tego budynku. Projekt musi być zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy.

 

Zniesienie pozwolenia na budowę dotyczy:

Podniesienie szans młodych ludzi na rynku pracy poprzez uruchomienie kształcenia w zakresie grafiki komputerowej w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych

W dniu 30 grudnia 2014 r. została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Powiatem Proszowickim na rzecz realizacji projektu "Podniesienie szans młodych ludzi na rynku pracy poprzez uruchomienie kształcenia w zakresie grafiki komputerowej w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych.

Czytanie jest cool!

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach od dziesięciu lat proponuje dzieciom i młodzieży z powiatu proszowickiego ciekawe przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym. W ostatniej dekadzie zrealizowano 20 projektów, w tym 6 popularyzujących książkę, bibliotekę i czytanie w środowisku uczniowskim. Ostatnią inicjatywą (realizowaną od czerwca) jest międzyszkolny projekt pt. „Czytanie jest cool!”.

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Inwestycje Powiatowe w 2015 roku

Powiat Proszowicki realizuje:

  • remonty i inwestycje drogowe za blisko 4 mln zł. ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  w wysokości 2,4 mln zł. (dofinansowanie 85% kosztów zadania, 15% wkład własny) przebudowane zostaną drogi powiatowe na odcinkach:
  • Pałecznica – Niezwojowice
  • Biórków Mały – Koniusza
  • Ibramowice – Pałecznica

 

Strony