Sukcesy młodzieży Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych

Rok szkolny 2014/15 obfitował w wiele sukcesów naszych uczniów w licznych olimpiadach i konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz inne placówki oświatowe czy samorządowe. Jak wiadomo olimpiady oraz konkursy przedmiotowe pozwalają sprawdzić wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauki w szkole. W związku z tym wymagają wiele dodatkowej pracy, zarówno ze strony ucznia jak i przygotowującego go nauczyciela.

Wielkanoc 2015

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i radości, samych słonecznych dni oraz sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym

Grzegorz Pióro

Starosta Powiatu Proszowickiego wraz Zarządem Powiatu

Wielkanoc 2015

Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy przyniosą Wszystkim same radosne i szczęśliwe dni oraz niech będą doskonałą okazją do spędzenia wspaniałych chwil w gronie najbliższych.

Wszelkiej pomyślności i radości w życiu zawodowym i prywatnym

Elżbieta Grela

Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego wraz z Radnymi Powiatu Proszowickiego

Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2014/2015 pod hasłem „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!”

 W dniu 27 marca  2015 roku odbyło się wręczenie nagród w etapie powiatowym - XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2014/2015 pod hasłem „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!”

W wyznaczonym termie tj. do dnia 2 marca br., wpłynęły do Starostwa Powiatowego łącznie 134 prace.  W I grupie wiekowej – 44, w II grupie- 80,w III  grupie -10.
 

Komisja  powołana w celu oceny prac  przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach,  następującym osobom:

Warsztaty zawodoznawcze w hotelu „Dosłońce”

W procesie nauczania - uczenia się wskazane jest uzupełnianie wiedzy teoretycznej o umiejętności praktyczne. Doskonałą okazję ku temu stwarzają wycieczki dydaktyczne do różnych podmiotów gospodarczych. Grupa młodzieżY, która w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach zdobywa kwalifikacje w zawodach: technik hotelarz i technik ekonomista uczestniczyła w warsztatach zawodoznawczych w Hotelu "Dosłońce".

Strony