Wielkanoc

  Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych i ciepłych chwil wypełnionych dobrą nadzieją.

Remonty cząstkowe dróg powiatowych 2014

W dniu 7 maja rozpoczęły się remonty wykonywane remonterem metodą ciśnieniową przy użyciu emulsji i grysów.

Przewidywana ilość mieszanki do wbudowania:

  • zadanie 1– 220 ton.
  • zadanie 2– 180 ton.

 

Technologia wykonania remontu na drogach powiatowych:

  • czyszczenie ubytku w nawierzchni sprężonym powietrzem lub ręcznie,
  • skropienie ubytku w nawierzchni emulsją asfaltową,
  • wbudowanie pod ciśnieniem mieszanki emulsyjno – grysowej,
  • posypanie powierzchni suchym grysem frakcji 2-5 mm.

 

Otwarty Konkurs Ofert na Wsparcie Realizacji Zadań Publicznych Powiatu Proszowickiego w 2014 roku

Wysłane przez Mateusz Kasprzak w

     Uchwała Nr 209/621/2014

Zarządu Powiatu Proszowickiego

z dnia 14 lutego 2014 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji

                  zadań publicznych Powiatu Proszowickiego w 2014  r.

 

 

Remont drogi powiatowej nr 1252K Winiary – Czuszów

Remont drogi powiatowej nr 1252K Winiary – Czuszów od km 0+407 do km 1+620

 

 

Na wyżej wymienionym ciągu drogowym przewidziano do wykonania podbudowę z kruszywa łamanego w-wa dolna 30,0 cm, w-wa górna 20,0 cm, wyrównanie profilu podbudowy z masy mineralno – asfaltowej w ilości 50 kg/m2 oraz w-wa ścieralna gr. 5,0 cm.

Taką technologie zastosowano w związku z całkowitym zniszczeniem podbudowy i nawierzchni.

Uchwała Nr XXVIII/217/2013 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 listopada 2013 r.w sprawie ogłoszenia roku 2014 Rokiem Rzeczpospolitej Partyzanckiej w Powiecie Proszowickim

Uchwała Nr XXVIII/217/2013
Rady Powiatu Proszowickiego

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie ogłoszenia roku 2014 Rokiem Rzeczpospolitej Partyzanckiej w Powiecie Proszowickim

Dwa lata bezpłatnej nauki języka niemieckiego. Ruszyła rekrutacja do projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego


Dwa lata bezpłatnej nauki języka niemieckiego. Ruszyła rekrutacja do projektu


Instytut Austriacki zaprasza pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich firm oraz osoby samozatrudnione do udziału w projekcie pt. ,,Skuteczni w biznesie”. Dzięki funduszom unijnym przeszkolonych zostanie aż 100 osób.

Strony