Gminy Powiatu Proszowickiego

 

GMINA KONIUSZA

Urząd Gminy Koniusza
32-104 Koniusza 55
tel. (012) 386-91-00
fax (012) 386-90-15
email: koniusza@ug.pl
http://www.koniusza.ug.pl

POŁOŻENIE
Gmina Koniusza położona jest na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w części zwanej Działami proszowickimi w dolinie rzeki Szreniawy i leży na skraju dwóch mezoregionów geograficznych:
Wyżyny Małopolskiej i Płaskowyżu Proszowickiego.
Przez teren gminy przebiegają dwa odcinki dróg wojewódzkich: droga nr 775 Słomniki-Proszowice-Ispina oraz droga nr 776 Kraków-Nowe Brzesko. Gmina położona jest w odległości 25 km od Krakowa i 6 km od Proszowic.

DANE STATYSTYCZNE
Gminę zamieszkuje 8673 tys. mieszkańców. Powierzchnia gminy wynosi 88 km2.

 

 

GMINA KOSZYCE

Urząd Gminy Koszyce
32-130 Koszyce
ul. Nowa 14
tel. (041) 351-40-48, (041) 351-41-15
fax (041) 351-40-52
email: ug@koszyce.gmina.pl
http://www.koszyce.gmina.pl

POŁOŻENIE
Gmina Koszyce leży w północnej części województwa małopolskiego, wzdłuż drogi krajowej Nr 79 Kraków-Sandomierz. Jest to położenie korzystne pod względem połączenia:
z Krakowem oraz z trasami tranzytowymi północ-południe, wschód-zachód (bliskość autostrady A-4 ok. 30 km do Brzeska).
Nowo otwarty most na Wiśle w miejscowości Sokołowice pozwala na znaczne skrócenie drogi do przejść granicznych ze Słowacją i dalej na południe Europy.

DANE STATYSTYCZNE
Gminę zamieszkuje 5667 mieszkańców. Powierzchnia gminy wynosi 66 km2.

 

 

GMINA I MIASTO NOWE BRZESKO

Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko
32-120 Nowe Brzesko
ul. Krakowska 44
tel./fax (012) 385-20-94
email: sekretarz-nbrzesko@iap.pl
http://www.nowe-brzesko.iap.pl

POŁOŻENIE
Gmina Nowe Brzesko leży we wschodniej części województwa małopolskiego na południowym końcu historycznej ziemi proszowickiej w odległości 35 km od Krakowa i 10 km od Proszowic.

DANE STATYSTYCZNE
Gminę zamieszkuje 5778 tys. mieszkańców i zajmuje ona powierzchnię 54 km2.

 

 

GMINA PAŁECZNICA

Urząd Gminy Pałecznica
ul. Św. Jakuba 11
32-109 Pałecznica
tel. (041) 384-80-37
fax (041) 384-81-07
email: urzad@palecznica.pl
http://www.palecznica.pl

POŁOŻENIE
Gmina Pałecznica położona jest w północno-wschodniej części województwa małopolskiego w odległości 43 km na północ od Krakowa. Geograficznie zajmuje część mezoregionu Wyżyna Miechowska i mezoregionu Płaskowyż Proszowicki (makroregion Niecka Nidziańska).

DANE STATYSTYCZNE
Gminę zamieszkuje 3741 tys. mieszkańców. Powierzchnia gminy wynosi 48 km2.

 

 

GMINA I MIASTO PROSZOWICE

Urząd Miasta i Gminy Proszowice
ul. 3 Maja72
32-100 Proszowice
tel. (012) 386-10-05, (012) 386-10-20, (012) 386-19-69
fax (012) 386-15-55
email: um@proszowice.pl
http://www.proszowice.pl

POŁOŻENIE
Gmina Proszowice położona jest w północno-wschodniej części województwa małopolskiego, w dolinie rzeki Szreniawy w obrębie Płaskowyżu Proszowickiego, stanowiącego część Niecki Nidziańskiej. Na terenie gminy przebiegają dwie drogi wojewódzkie: nr 776 Kraków-Busko Zdrój oraz nr 775 Słomniki-Proszowice-Ispina, szereg dróg powiatowych i gminnych. Gmina leży w niedalekim sąsiedztwie miasta Krakowa, od którego oddalona jest o około 30 km.

DANE STATYSTYCZNE
Gminę zamieszkuje 16198 tys. mieszkańców - w tym 6213 tys. to mieszkańcy miasta Proszowice. Powierzchnia gminy wynosi 100 km2.

 

GMINA RADZIEMICE

Urząd Gminy Radziemice
32-107 Radziemice 74
tel./fax (012) 385-62-44
email: ug@radziemice.gmina.pl
http://www.radziemice.gmina.pl

POŁOŻENIE
Gmina Radziemice położona jest w północnej części województwa małopolskiego w odległości 40 km od Krakowa. Leży na skraju dwóch regionów: Płaskowyżu Proszowickiego i Wyżyny Miechowskiej.

DANE STATYSTYCZNE
Gminę zamieszkuje 3440 osób. Powierzchnia gminy wynosi 58 km2.

 

 

Tags: