Najlepsi w Polsca. Zwycięzcy Konkursu Historycznego z LO w Proszowicach

Konkursy przedmiotowe, organizowane przez Małopolskie Kuratorium Oświaty i naukowe instytucje wspierające, od lat cieszą się wielkim prestiżem w środowisku szkolnym. Zespół Szkół w Proszowicach może poszczycić się wieloma laureatami konkursów wojewódzkich – literackich, historycznych i artystycznych. Rok szkolny 2015/16 przyniósł kolejne sukcesy na szczeblu województwa, ale też kraju.

Projekt pod nazwą: ,,Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę i remont chodników, jezdni dróg powiatowych miasta Proszowice nr dr 1289K, 1287K, 1288K, 1292K”

 

Numer Projektu: MRPO.04.01.03-12-027/16

Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej

Schemat C Drogi powiatowe

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

 

 

Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Proszowicach

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu Proszowickiego w dniu 25 kwietnia zapadła decyzja o budowie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Proszowicach.

Gotowy jest projekt obiektu. Kosztorys inwestycji oscyluje w kwocie blisko 1 mln zł.

Zarząd Powiatu w najbliższym czasie uruchomi postępowanie przetargowe na wykonanie tak bardzo potrzebnego dla Zespołu Szkół boiska sportowego.

Święto Patrona Szkoły Podstawowej w Proszowicach

W dniu 15 kwietnia br. odbyło się  Święto Patrona Szkoły Podstawowej w Proszowicach im. Tadeusza Kościuszki. W uroczystości wziął udział Wicestarosta Powiatu Proszowickiego Jerzy Pławecki.

Niewątpliwie pięknym i ważnym elementem uroczystości był spektakl przygotowany przez uczniów  szkoły pt.: "Kościuszko współcześnie".

Gratulujemy zdolnej młodzieży.

Dzień Kadeta 2016

Jest nam niezmiernie miło zaprosić młodzież gimnazjów powiatu proszowickiego do udziału, w organizowanym po raz pierwszy przez Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach – Dniu Kadeta. Przedsięwzięcie ma na celu zaangażowanie młodzieży do aktywnego udziału w międzyszkolnej imprezie sportowej, popularyzowanie i upowszechnianie sportów proobronnych, a także promowanie wartości patriotycznych.

Strony

Subscribe to Powiat Proszowicki RSS