Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego

 

 

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 26 lipca 2016 r.

zmieniające rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego zmieniające zmieniające rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolski

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 22 lipca 2016 r.

Program Priorytetowy „Jawor" Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Informujemy, iż w dniu 1 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Krakowie zatwierdziła Program Priorytetowy „Jawor" Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych.

APAP - Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych

Głównym celem projektu jest umożliwienie 300 os. w wieku 15-29 lat, zamieszkującym woj. małopolskie, należącym do kategorii biernych zawodowo NEET nabycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz zniwelowanie deficytów w zakresie motywacji i kompetencji społecznych kluczowych w efekcie udziału w kompleksowym zindywidualizowanym wsparciu doradczo-kwalifikacyjno-kompetencyjnym.

 

Szczegółowe informacje na stronie projektu pod adresem http://www.gdp-krakow.pl/projekty/apap/

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 lipca 2016 r.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego.

 

Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 12 lipca 2016 r.

„ Kołomajka” zaprezentowana przez uczniów ZS w Piotrkowicach Małych

12 czerwca b.r. młodzież naszej szkoły brała udział w VIII Przeglądzie Tańców Ludowych w Biórkowie Wielkim. 

Zespół w składzie: Mariola Gudowska; Natalia Koza; Aneta Kwiecień; Klaudia Mucharska; Natalia Nowak; Paulina Sroga; Aleksandra Szopa; Dariusz Kowalik zaprezentowali „Kołomajki” – taniec regionalny Beskidu Śąskiego.

 

A.Sz.

Najlepsi w Polsca. Zwycięzcy Konkursu Historycznego z LO w Proszowicach

Konkursy przedmiotowe, organizowane przez Małopolskie Kuratorium Oświaty i naukowe instytucje wspierające, od lat cieszą się wielkim prestiżem w środowisku szkolnym. Zespół Szkół w Proszowicach może poszczycić się wieloma laureatami konkursów wojewódzkich – literackich, historycznych i artystycznych. Rok szkolny 2015/16 przyniósł kolejne sukcesy na szczeblu województwa, ale też kraju.

Strony

Subscribe to Powiat Proszowicki RSS