Informacja Starosty Powiatu Proszowickiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych

Informacja Starosty Powiatu Proszowickiego

z dnia 28 sierpnia 2014 roku

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Informacja Starosty Proszowickiego

W związku ze zmianą treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, która miała miejsce w dniu 7 czerwca 2010 r. operat ewidencji gruntów i budynków na terenie Powiatu Proszowickiego od dnia 22 czerwca 2010 r. jest prowadzony wyłącznie w formie baz danych (które zastąpiły mapy i rejestry) w systemie teleinformatycznym V-System firmy Compass S. A. Kraków.

Z dniem 31 grudnia 2014 r. nastąpi zmiana systemu teleinformatycznego na system Ewid 2007 firmy Geomatyka Kraków.

 

Odbudowa dróg powiatowych nr 1260K, 1265K, 1275K

Odbudowa drogi powiatowej Klimontów – Szczytniki – Kowary – Łętkowice nr 1260K w miejscowości Obrażejowice w km 13+897 – 16+017

Odbudowa polegała na naprawie istniejącej nawierzchni wraz z towarzyszącymi urządzeniami drogowymi znajdującymi się w obszarze opracowania.

Prace objęły remont nawierzchni istniejącej jezdni oraz remont nawierzchni istniejących poboczy.

Komunikat Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  W związku z wejściem w życie z dniem 12 lipca 2014 r. ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyj-nym w administracji i koniecznością wdrożenia nowego systemu obsługującego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, uprzejmie informuję, iż w dniach  od 14.07.2014 r. do 15.07.2014 r. wystąpią utrudnienia w obsłudze interesantów Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Gruntami w Proszowicach przy ul. Krakowskiej 11.

Nowa ustawa o zbiórkach publicznych

18 LIPCA WEJDZIE W ŻYCIE NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH

Nowa ustawa została opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Zwiększa dostępność informacji o zbiórkach dla wszystkich obywateli, o tym, kto i na jakie cele zbiera środki. Wprowadza też elektroniczną, sprawną formę zgłaszania zbiórek.

 Oto istota wprowadzanych zmian:

ZAPROSZENIE na II Zielenicki Festiwal Orkiestr Dętych im. Piotra Wcisło oraz na uroczyste poświęcenie sztandaru OSP Zielenice

Szczególnego wyróżnienia w przedstawieniu historii Zielenickiej Orkiestry domaga się legendarna w jej dziejach postać Piotra Wcisło, długoletniego kapelmistrza, a także bardzo dobrego trębacza i kompozytora.

 

 

Wielkanoc

  Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych i ciepłych chwil wypełnionych dobrą nadzieją.

Strony