Piotrkowice Małe, 32-104 Koniusza
tel. (12) 386-94-20, 386-94-11
Dyrektor: Roman Gabrukiewicz

W Zespole działają następujące szkoły:

 • Liceum Ogólnokształcące
 • Technikum Mechanizacji Rolnictwa
 • Technikum Ogrodnicze
 • Technikum Agrobiznesu
 • Technikum Ekonomiczne
 • Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa
 • Technikum Mechaniczne dla Dorosłych (3-letnie)


Szkoła prowadzi internat dla uczniów zamiejscowych, oraz dla uczniów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji socjalno-bytowej. Dla potrzeb szkolenia praktycznego szkoła posiada warsztaty szkolne w skład których wchodzą:

 • pracownia obróbki ręcznej,
 • pracownia kowalstwa,
 • pracownia obróbki mechanicznej,
 • pracownia spawania,
 • pracownia obróbki drewna, pracownia elektrotechniki,
 • pracownia metrologii,
 • pracownia pojazdów rolniczych,
 • spawalnia (spawanie elektryczne, i w osłonie CO2),
 • pracownię diagnostyki pojazdów
 • plac manewrowy do nauki jazdy samochodem, ciągnikiem i kombajnem

Ćwiczenia maszynami i narzędziami rolniczymi realizowane są w gospodarstwie pomocniczym.

Więcej o szkole na stronie www.piotrkowice.prv.pl