Rezerwacja numerów kolejkowych do Wydziału Komunikacji i TransportuSystem rezerwacji numerów kolejkowych
do Wydziału Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Proszowicach
Rejestracja pojazdów

  Rezerwacji numeru kolejkowego do rejestracji pojazdu można dokonać z tygodniowym wyprzedzeniem. Godziny obsługi są nadawane automatycznie przez system.
Proszę wypełnić poniższe pola i nacisnąć przycisk "Rezerwuj".


UWAGA:

 1. Rezerwacji nie można dokonać w sprawach dotyczących praw jazdy.
 2. Rezerwując numer dotyczący załatwienia pozostałych, poza rejestracją pojazdu, spraw w wydziale (np. odbioru stałego dowodu rejestracyjnego, wymiany dowodu rejestracyjnego, zgłoszenia sprzedaży itp.), proszę w typie rejestracji wybrać Pozostałe sprawy.
 3. Niezgodność typu rejestracji i numeru podanego w formularzu z typem rejestracji i numerem pojazdu, którego rejestracja będzie dotyczyła, jest podstawą do odmówienia rejestracji. Proszę DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ wprowadzone informacje.
 4. W szczególnych przypadkach, pracownik Wydziału Komunikacji i Trasportu potwierdzi telefonicznie rezerwację. Podanie nieprawidłowego numeru kontaktowego będzie skutkowało ANULOWANIEM rezerwacji.
 5. Rezerwacje przeprowadzone niezgodnie z instrukcją będą USUWANE z systemu.
Typ rejestracji:

Planowany termin rejestracji:

Numer rejestracyjny pojazdu*:

Numer telefonu:

*UWAGA:
 1. W przypadku braku numeru rejestracyjnego (np. nowy zakup) proszę podać numer nadwozia pojazdu, którego rejestracja będzie dotyczyła.
 2. Dla pojazdów własnej konstrukcji, nie posiadających nadanych numerów, proszę wpisać wyraz SAM.


----------------------------------------
PRZYJMOWANIE STRON
Wydział Komunikacji:
Poniedziałek 8:00 - 15:30
Wtorek - Czwartek 8:00 - 15:00
Piątek 8:00 - 14:30


UWAGA: Wydział nie przyjmuje stron w każdy pierwszy piątek miesiąca


Sprawdź status dokumentów:
 1. Prawo jazdy
 2. Dowód rejestracyjny

Dokumenty do pobrania:
 1. Wniosek o rejestrację pojazdu
 2. Pełnomocnictwo dla przedstawiciela