Rezerwacja numerów kolejkowych do Wydziału Komunikacji i TransportuSystem rezerwacji numerów kolejkowych
do Wydziału Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Proszowicach
Rejestracja pojazdów

  Rezerwacji numeru kolejkowego do rejestracji pojazdu można dokonać z tygodniowym wyprzedzeniem. Godziny obsługi są nadawane automatycznie przez system.
Proszę wypełnić poniższe pola i nacisnąć przycisk "Rezerwuj".


UWAGA:

 1. Rezerwacji nie można dokonać w sprawach dotyczących praw jazdy.
 2. Rezerwując numer dotyczący załatwienia pozostałych, poza rejestracją pojazdu, spraw w wydziale (np. odbioru stałego dowodu rejestracyjnego, wymiany dowodu rejestracyjnego, zgłoszenia sprzedaży itp.), proszę w typie rejestracji wybrać Pozostałe sprawy.
 3. Niezgodność typu rejestracji i numeru podanego w formularzu z typem rejestracji i numerem pojazdu, którego rejestracja będzie dotyczyła, jest podstawą do odmówienia rejestracji. Proszę DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ wprowadzone informacje.
 4. W szczególnych przypadkach, pracownik Wydziału Komunikacji i Trasportu potwierdzi telefonicznie rezerwację. Podanie nieprawidłowego numeru kontaktowego będzie skutkowało ANULOWANIEM rezerwacji.
 5. Rezerwacje przeprowadzone niezgodnie z instrukcją będą USUWANE z systemu.
Typ rejestracji:

Planowany termin rejestracji:

Numer rejestracyjny pojazdu*:

Numer telefonu:

*UWAGA:
 1. W przypadku braku numeru rejestracyjnego (np. nowy zakup) proszę podać numer nadwozia pojazdu, którego rejestracja będzie dotyczyła.
 2. Dla pojazdów własnej konstrukcji, nie posiadających nadanych numerów, proszę wpisać wyraz SAM.


Sprawdź status dokumentów:
 1. Prawo jazdy
 2. Dowód rejestracyjny

Dokumenty do pobrania:
 1. Wniosek o rejestrację pojazdu
 2. Pełnomocnictwo dla przedstawiciela